Hospitaler

Hos Enstall fokuserer vi ved arbejde på hospitaler konstant på vigtigheden af hygiejne og det at minimere støj. Vi har erfaring med at udføre både el-entrepriser, ombygninger, vedligeholdelse og renoveringer af hospitaler. Det er magtpåliggende for os, at være til mindst mulig gene både for patienter og personale i forbindelse med arbejdet.