Skip to content

Ansvar for miljøet

Verdens tilstand og fremtid er vores fælles ansvar. For os er det, både som virksomhed og som mennesker, en helt naturlig ting at tage stilling til, hvordan vi indvirker på miljøet, både internt i vores egen adfærd, og i vores arbejde og leverancer.

Vores egen adfærd

Med direktør Rico Djernis i spidsen har Enstall i mange år stræbt efter at tænke miljøhensyn ind i vores opførsel. Vi bruger miljøvenlige ressourcer hvor vi kan, fra printerpapir til kaffe, mælk og emballage, og kører så ansvarligt som muligt, når vi skal rundt til kunder og samarbejdspartnere – senest har vi udvidet flåden med elbiler og elcykler. Det er en fast del af vores kultur, at vi tænker over hvad vi kan gøre.

Grøn indsats

Verdensmålene

I de seneste år er miljøet kommet op på de høje dagsordener, og det er vi også opmærksomme på. Derfor har vi også fulgt med i den verdensomspændende lancering af FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

For os som virksomhed er der naturligt visse af disse mål, som er særligt egnede at fokusere på. I vores hverdag er vi således særligt opmærksomme på de mål, der berører vores arbejde.

Grøn indsats

#7

Bæredygtig Energi
Grøn indsats

#11

Bæredygtige Byer & Lokalsamfund
Grøn indsats

#12

Ansvarligt Forbrug & Produktion
Grøn indsats

#6

Rent Vand & Sanitet

Grøn indsats i leverancen

Opmærksomhed på miljøet gør sig gældende i vores leverancer på en række måder.

Energiforbrug

Da vores arbejde omfatter elektricitet er det oplagt at se på, hvordan installationerne kan optimeres med hensyn til forbrug, og vi har allerede i en årrække udført energioptimering af belysningsinstallationer, ventilation m.m.

Lokalsamfundet

Endelig føler vi en stærk tilknytning til vores lokalområde, og gør derfor hvad vi kan for at bidrage positivt til det. København og Frederiksberg indeholder en betydelig bygningsmasse af ældre dato, som ikke er bygget til en tid med miljøansvar. Vi har et stort kendskab til disse bygninger, og kan medvirke til at forbedre deres energiprofil, og dermed forlænge bygningens levetid, med de rette installationer.

Materialer

Også på de materialer, vi bruger, kan det gøre en forskel at tænke ansvarligt. Vi afsøger løbende markedet for for installations- og byggemateriel, der har en godkendt grøn profil, og vi efterspørger dem hos de leverandører, der forsyner vores branche.

Vand

På samme måde tænker vi miljøaspektet ind, hvor vores arbejde lapper over med installationer, der bruger vand. Både i boliger og erhverv laver vi stadig flere intelligente installationer, hvor vores systemer til automatisering og optimering direkte reducerer vandforbruget.

Har du brug for hjælp?

Ring til os døgnet rundt på 38 34 32 31 eller udfyld nedenstående, så kontakter vi dig!
footer-img-460x300px-2
footer-logo

Forchhammersvej 11
1920 Frederiksberg C

Tlf: 38 34 32 31
Mail: kontakt@enstall.dk

Modtag nyheder

Vær social med os