Sikkerhedsbelysning

For at sikre en forsvarlig evakuering, for eksempel i tilfælde af brand, er sikkerhedsbelysning nødvendigt i bygninger, hvor der er mange mennesker samlet, samt i bygninger, hvor evakueringen af forskellige årsager er vanskeliggjort. Enstall’s sikkerhedsbelysning omfatter både flugtvejsbelysning og panikbelysning. Flugtvejs- og panikbelysning sikrer flugtvejene, såfremt der opstår en situation, hvor lokaler og lignende skal evakueres hurtigst muligt. Flugtvejs- og panikbelysning træder i kraft, når den normale strømforsyning svigter.