Standard dørtelefoner

De typiske dørtelefonanlæg fungerer i dag med opkald og mulighed for elektronisk døråbning som supplement til nøglelås.

Enstall har kompetencerne til at arbejde kvalificeret med både moderne systemer, og med eksisterende installationer der måske har mange år på bagen. Vi kan både vedligeholde og installere nye anlæg, og vi kan afgøre hvilke muligheder for forbedringer der findes ved en given installation.

Vi kender værdien af et godt adgangskontrol-anlæg, og nødvendigheden for stabilitet i et ethvert indgangsparti.