Hvornår skal man bruge en autoriseret el-installatør?

Alt arbejde på den faste installation skal udføres af en autoriseret installatør. Den faste installation er populært sagt det, som hører til i bygningen, og som du ikke tager med dig, hvis du flytter. Udføres arbejdet af en person, som ikke besidder den nødvendige faglige kompetence, opstår der risiko for brand og elektrisk stød.

Du må dog selv udføre enkelte ting som er udførligt beskrevet i denne folder fra Sikkerhedsstyrelsen.

Er du i tvivl om, hvorvidt du selv må løse en opgave, så kontakt ENSTALL for vejledning. Det handler om din og andres sikkerhed.