Ulykke afværget på fritidshjem

I foråret 2013 blev vores AV-afdeling kontaktet af et fritidshjem, fordi flere af pædagogerne og børnene havde oplevet at få små stød, når de brugte fritidshjemmets mikrofoner under optagelser i studiet. De tænkte, at der måtte være noget galt og kontaktede derfor Enstall.

Vi gennemgik fritidshjemmets el-installationer og konstaterede, at de var udført forkert. Tilledningerne som forbinder den faste del af installationen med udstyret i studiet manglede jordforbindelse og derfor oplevede børn og pædagoger, at de fik stød.

Heldigvis var dette ikke et alvorligt tilfælde og ingen kom til skade. Mindre elektriske stød forekommer ind imellem og de er normalt mere overraskende end farlige. I nogle tilfælde kan selv små mængder elektricitet være livstruende og forårsage bevidstløshed, hjertestop eller ophør af vejrtrækning. Derfor skal man altid få sine installationer undersøgt, hvis man har mistanke om, at de giver elektrisk stød.

Hvis nogen i jeres institution har mistanke om, at I har fået stød, så kontakt ENSTALL. Vil I være på forkant og undgå ulykker og optimere sikkerheden, kan I tegne en serviceaftale med faste årlige eftersyn af el-sikkerheden i jeres institution.