Har du testet din Fejlstrømsafbryder (HPFI) for nyligt?

Er din fejlstrømsafbryder mere end 10 år gammel, er der øget risiko for at den ikke virker efter hensigten.

En fejlstrømsafbryder beskytter mennesker, husdyr og ejendom mod elektrisk stød og brand. Den bør derfor testes mindst to gange om året.

Sådan tester du afbryderen

Når man tester en fejlstrømsafbryder slukkes der for strømmen i den pågældende installation. Derfor er det oplagt at teste fejlstrømsafbryderen, når man alligevel skal justere sine apparater ved skift til sommer og vintertid. Husk at der sagtens kan være flere fejlstrømsafbrydere i en installation.

Du tester fejlstrømsafbryderen ved at trykke på prøveknappen, som ofte er mærket med et “T”. Kobler afbryderen ikke ud første gang, du trykker på prøveknappen, bør du kontakte en autoriseret elinstallatør.

ENSTALLs kerneområde er sikker teknik. Derfor kommer vi gerne og gennemgår din el-installation og tester dine fejlstrømsafbrydere. Vi vejleder også om, hvordan du sikrer dig, at dit hjem er el-sikkert.